Zaposlitev

V svojo ekipo vabimo:

VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA (m/ž)

Kraj dela: Maribor

Konec  leta 2021 podjetje zapušča vodja finančno-računovodskega sektorja in odločitev podjetja je, da že v  letu 2020 pridobimo osebo, ki jo bo nadomestila, s tem, da bi do predaje dela zaokrožila po oddelku in se seznanila z vsemi področji dela.

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • vodenje oddelka računovodstva in financ,
 • odgovornost za pravilno in ažurno izvedbo del, skladno z zakonodajo in računovodskimi predpisi,
 • izdelava bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za državne institucije,
 • izdelava obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (davčna bilanca),
 • priprava letnih in konsolidiranih letnih poročil ter pojasnil k izkazom stanja in uspeha  in sodelovanje z revizijsko hišo pri pregledu poslovnih knjig,
 • pravilna in pravočasna priprava mesečnih rezultatov poslovanja ter drugih poročil in analiz za vodstvo podjetja,
 • priprava internih konsolidiranih mesečnih in letnih rezultatov s povezanimi podjetji v tujini za potrebe vodstva in bank,
 • poročanje Banki Slovenije v skladu z zakonodajo,
 • sodelovanje s pooblaščenimi državnimi organi in institucijami pri opravljanju nadzora s področja financ in računovodstva,
 • sodelovanje z vodstvom podjetja pri zagotavljanju finančnih sredstev podjetja in sodelovanje z bankami pri najemanju kreditov ter vsakodnevna kontrola nad plačilnim prometom podjetja,
 • sodelovanje pri pripravi planov podjetja,
 • priprava podlage za letni popis sredstev in virov sredstev,
 • knjiženje poslovnih dogodkov v glavno in pomožne knjige,
 • mesečni obračun proizvodnje in materialni obračun,
 • skrb za pravočasno zaključevanje poslovnih knjig,
 • reševanje problemov v zvezi s računalniškim programom Navision in komunikacija s programerji,
 • izdelava obračunov plač na mesečni in letni ravni in sodelovanje s kadrovsko službo v zvezi s kadrovsko problematiko,
 • druga dela v skladu z navodili vodstva.

KAJ PRIČAKUJEMO

 • visokošolsko ali višješolsko izobrazbo ekonomske smeri,
 • vsaj 10 let delovnih izkušenj v računovodstvu na podobnih delih,
 • poznavanje programov MS Word in Excel, po možnosti Microsoft Dynamics Navision,
 • poznavanje zakonodaje s področja davkov, računovodstva, financ, SRS, plač,
 • sposobnost vodenja, samostojnost pri delu, natančnost, zanesljivost, samoiniciativnost, odgovornost,
 • pripravljenost dela preko polnega delovnega časa glede na potrebe delovnega procesa,
 • znanje angleškega jezika.

KAJ NUDIMO

 • priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi ter timski duh
 • zaposlitev za nedoločen čas oz. glede na dogovor,
 • strokovna izobraževanja,
 • prijetno, sproščeno in vzpodbudno delovno okolje,
 • konkurenčno plačilo za delo,
 • interna druženja.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 23.9.2020.

Razpisna dokumentacija (klikni)

_______________________________________________________________________________________

VOZNIK-STROJNIK (m/ž)

Kraj dela: Slovenja vas pri Ptuju in na terenu v Sloveniji in Avstriji

Meltal Slovenija  je skupina  podjetij, ki v slovenskem, evropskem in tudi svetovnem prostoru predstavlja trdno in stabilno grupo, ki se ukvarja s predelavo sekundarnih surovin, trgovino z barvnimi kovinami in z nepremičninami.

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • dnevno izvajanje cestnih prevozov blaga s tovornim vozilom z grabilcem v domačem in mednarodnem prometu,
 • vzdrževanje vozila, strojev,
 • skrb za kakovostno opravljeno storitev,
 • izpolnjevanje prevoznih dokumentov,
 • natovarjanje in raztovarjanje blaga,
 • skrbno in gospodarno upravljanje s tovornim vozilom, opremo in blagom,
 • prevzem in izdaja blaga in spremljanje dokumentacije,
 • izvajanje temeljev varne in varčne vožnje,
 • upravljanje in uporaba mobilnih naprav in aplikacij (pametni telefon, tablica),
 • po potrebi delo na skladišču, premeščanje, dvigovanje, nošenje blaga,
 • opravljanje drugih strokovno operativnih del po nalogah in zadolžitvah nadrejenega.

KAJ PRIČAKUJEMO

 • zaželene izkušnje s področja prevozov,
 • vozniško dovoljenje B,C in E kategorije,
 • opravljena NPK kvalifikacija v Sloveniji (koda 95 vpisana v vozniško dovoljenje ali izdana kartica voznika),
 • izpit za težko mehanizacijo,
 • srednja ali nižja poklicna izobrazba,
 • pripravljenost na delo,
 • poznavanje temeljev varne in varčne vožnje.

KAJ NUDIMO

 • redno plačilo,
 • priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi ter timski duh,
 • možnost zaposlitve za nedoločen čas oz. glede na dogovor,
 • strokovna izobraževanja,
 • prijetno, sproščeno in vzpodbudno delovno okolje,
 • interna druženja.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 20.9.2020.

Razpisna dokumentacija (klikni)

_______________________________________________________________________________________

REFERENT V RAČUNOVODSTVU (m/ž)

Kraj dela: Maribor

V prvem kvartalu leta 2021 podjetje zapušča sodelavka, zaposlena na delovnem mestu »referentka v računovodstvu« in zato želimo zaposliti sodelavca oz. sodelavko, ki bi jo nadomestil (a).

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • knjiženje prejetih računov (za material in storitve),
 • knjiženje bančnih izpiskov,
 • saldakonti, IOP, kompenzacije,
 • vnos elektronskih računov v sistem prejete pošte,
 • knjiženje v glavno knjigo,
 • nadomeščanje sodelavke na plačilnem prometu v času njene odsotnosti,
 • razčiščevanje stečajev in izvršb s pravno službo,
 • kontrola tujih nabav in prodaj za potrebe obračuna DDV,
 • druga dela po nalogu vodje.

KAJ PRIČAKUJEMO

 • višješolsko ali srednješolsko izobrazbo ekonomske smeri,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj v računovodstvu na podobnih delih,
 • poznavanje programov MS Word in Excel, po možnosti Microsoft Dynamics Navision,
 • poznavanje osnov DDV, osnovno poznavanje kontnega plana,
 • samostojnost pri delu, natančnost, zanesljivost,
 • pripravljenost dela preko polnega delovnega časa glede na potrebe delovnega procesa.

KAJ NUDIMO

 • priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi ter timski duh
 • zaposlitev za nedoločen čas oz. glede na dogovor,
 • strokovna izobraževanja,
 • prijetno, sproščeno in vzpodbudno delovno okolje,
 • konkurenčno plačilo za delo,
 • interna druženja.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 20.9.2020.

Razpisna dokumentacija (klikni)